KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z witryny, która jest własnością INDIGOgroup, Koscielna 44, 98-200 Sieradz, Poland, (zarejestrowaną pod nr REGON: 730265360) (NIP: PL8271245947), jest przedmiotem następujących kategorii prawnych;

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej zawarte w treści tej strony, w tym znaki towarowe, nazwy, loga wyświetlane, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe są własnością INDIGOgroup. Copyright ? 2013 INDIGOgroup. Jeśli nie wskazano inaczej poniżej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści zawarte na stronie są dostępne dla Ciebie, wyłącznie dla własnego wewnętrznego niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie hasła przypisane do Siebie, które umożliwiają dostęp do tej strony lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Nie możesz używać tego serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę lub zakłócać dostęp przez inne osoby i / lub korzystania z tej strony.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusy, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli “spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych celach przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy INDIGOgroup wyrazi pisemną zgodę. INDIGOgroup wyraźnie zabrania wstawiania linków do całego serwisu lub jego części lub z innych stron (w tym tak zwanego “głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, tym stosowanie meta tagów innych stron lub witryn internetowych.

INDIGOgroup może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do Witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

INDIGOgroup nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Serwisu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Ze względów praktycznych, ta strona zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela serwisu, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

ZWROTY

Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej; szablon do zwrotu towaru można pobrać z tej strony, ale nie jest to obowiązkowe. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej WomenShoes lub partnerowi. Zwroty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru. WomenShoes lub spółka partnerska, nie jest zobowiązana do przyznawania zwrotu kosztów dostawy, jeżeli towary są wysyłane później niż 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o anulowaniu zamówienia. Zamówienia muszą być zwrócone jedną przesyłką.

WomenShoes nie przyjmuje zwrotów produktów, które zostały zużyte, uszkodzone lub jeśli elementy tagi producentów zostały usunięte. Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający. Zwrot butów bez pudełka będzie niekompletny i zwracany produkt może zostać odesłany z powrotem do klienta.

Zamówione buty wypróbuj na początek na dywanie i przechowuj w ochronnych workach w których zostały dostarczone, dopóki nie jesteś pewna, że chcesz zachować buty.

Jeżeli nie jest możliwa wymiana produktu na inny rozmiar, kolor lub inny artykuł, jesteśmy w stanie pomóc, poprzez zapewnienie sprawnego zwrotu i pełny zwrot poniesionych kosztów zakupu, a następnie zapewnić pomoc przy składaniu nowego zamówienia na nowy produkt. Należy pamiętać, że podczas wymiany towarów dodatkowo ponoszone są koszty dostawy.

Aby dokonać zwrotu i odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz zwrotu.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Zwrotu. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Zwrotu z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie zwrotu napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj zwracanego towaru,
 • numer konta bankowego (jeżeli było płacone przelewem)

WYMIANA

Robiąc zakupy w sklepie internetowym WomenShoes masz prawo wymienić zakupiony produkt na inny w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 14-dniowy termin do wymiany produktu rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu przez firmę kurierską (obcięcia produktu w posiadanie). Zanim zdecydujesz się na wymianę, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i rezerwacji produktu na który będzie robiona wymiana.

Aby dokonać wymiany produktu, należy wypełnić formularz wymiany

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Wymiany. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu wymiany z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do zwracanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie wymiany napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji i dostawy,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie wymiany,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • dane zwracanego towaru,
 • dane towaru na który ma nastąpić wymiana,
 • informację czy zakup był z opcją darmowej wymiany,

POLITYKA CENOWA

Opłaty za płatności będą naliczane walucie PLN.

Żaden wystawiony kod promocyjny nie może być użyty do innego celu niż zawartego w warunkach użytkowania dostarczanych w momencie jego wydania. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani używane jako karta kredytowa.

Tworzymy politykę cenową, która ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw INDIGOgroup, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ceny w poszczególnych sklepach. Dlatego też, nie jest możliwe, aby dochodzić wyrównania cen detalicznych.

ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI

Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności lub wysyłki oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie jest anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. W przypadku zamówień produktów na zamówienie, towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są dostępne do wysyłki z naszego Centrum Dystrybucji, jednak może się okazać, że niektóre produkty są dostępne tylko na zamówienie, co oznacza, że czekamy na dostawę do naszego magazynu lub produkt będzie sprowadzony specjalnie pod konkretne zamówienie klienta. W zamówieniach produktów dostępnych na zamówienie, dokonujemy płatności z góry na rzecz INDIGOgroup.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści prezentowane na tej stronie są dostarczane “tak jak jest”. WomenShoes nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym bez ograniczeń, że treść na tej stronie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. WomenShoes zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia, w celu dostosowania zmiany.

WomenShoes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej zawartości, w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie WomenShoes.

WomenShoes nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny zgadzasz się, że INDIGOgroup może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu INDIGOgroup może się zmienić lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej stronie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

ZARZĄDZANIE PRAWNE

Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.