REGULAMIN SKLEPU

KORZYSTANIE Z WITRYNY
Korzystanie z witryny, która jest własnością INDIGOgroup, Koscielna 44, 98-200 Sieradz, Poland, (zarejestrowaną pod nr REGON: 730265360) (NIP: PL8271245947), jest przedmiotem następujących kategorii prawnych;

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej zawarte w treści tej strony, w tym znaki towarowe, nazwy, loga wyświetlane, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe są własnością INDIGOgroup. Copyright ? 2013 INDIGOgroup. Jeśli nie wskazano inaczej poniżej, wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści zawarte na stronie są dostępne dla Ciebie, wyłącznie dla własnego wewnętrznego niekomercyjnego użytku. Nie wolno kopiować, wykonywać, publikować, modyfikować, przekazywać, tworzyć prac pochodnych, wykorzystywać komercyjnie lub w inny sposób wykorzystywać w całości lub w części jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony.

Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, w części lub w całości, praw autorskich, znaku handlowego, własności intelektualnej lub innych informacji prawnych z dowolnej części niniejszej witryny.

Użytkownik zobowiązany jest zachować wszelkie hasła przypisane do Siebie, które umożliwiają dostęp do tej strony lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny. Hasła są ściśle poufne i nie można ich ujawniać innej osobie. Nieautoryzowane korzystanie z Serwisu, w tym, nielegalne logowanie, nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł oraz wszelkich innych informacji, jest surowo zabronione.

Nie możesz używać tego serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronę lub zakłócać dostęp przez inne osoby i / lub korzystania z tej strony.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, systemów lub sieci połączonych z tą witryną poprzez wydobycie hasła (hacking) lub jakichkolwiek innych środków. Nie wolno używać tej witryny do popełniania lub zachęcania do przestępstwa, przekazywać lub rozpowszechniać wirusy, powodować utratę danych, wysyłać niechciane reklamy lub inne materiały promocyjne (czyli “spamu”).

Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z niniejszą witryną, które są sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami. Nie możesz używać tego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych celach przez niniejszy regulamin.

Z wyjątkiem przypadków, gdy INDIGOgroup wyrazi pisemną zgodę. INDIGOgroup wyraźnie zabrania wstawiania linków do całego serwisu lub jego części lub z innych stron (w tym tak zwanego “głębokiego linkowania”.)

Zabrania się stosowania jakichkolwiek oznaczeń (śladów) bez względu na to w jakim celu, tym stosowanie meta tagów innych stron lub witryn internetowych.

INDIGOgroup może wypowiedzieć twój dostęp, możliwość korzystania z dowolnej części niniejszej witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Uzyskując dostęp do Witryny, gwarantujemy i oświadczamy, że masz prawo do korzystania z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

INDIGOgroup nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, dotyczących Serwisu.

LINKI ZEWNĘTRZNE
Ze względów praktycznych, ta strona zawiera linki zewnętrzne, które są poza kontrolą właściciela serwisu, który nie daje pewności co do ich treści. Korzystanie z zewnętrznych linków i ich treści odbywa się na własne ryzyko.

ZWROTY
Masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki lub dowodów na tę okoliczność. Zwroty muszą zawierać oświadczenie w formie pisemnej; szablon do zwrotu towaru można pobrać z tej strony, ale nie jest to obowiązkowe. Okres odwołania wynosi 14 dni kalendarzowych; Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu dostawy towaru lub produktu końcowego, jeżeli dostawa jest w kilku częściach (potwierdzenie dostarczenia). Towary muszą być zwrócone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty formalnej rezygnacji przekazanej WomenShoes lub partnerowi. Zwroty będą dokonywane nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia zwracanego towaru. WomenShoes lub spółka partnerska, nie jest zobowiązana do przyznawania zwrotu kosztów dostawy, jeżeli towary są wysyłane później niż 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego powiadomienia o anulowaniu zamówienia. Zamówienia muszą być zwrócone jedną przesyłką.

WomenShoes nie przyjmuje zwrotów produktów, które zostały zużyte, uszkodzone lub jeśli elementy tagi producentów zostały usunięte. Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający. Zwrot butów bez pudełka będzie niekompletny i zwracany produkt może zostać odesłany z powrotem do klienta.

Zamówione buty wypróbuj na początek na dywanie i przechowuj w ochronnych workach w których zostały dostarczone, dopóki nie jesteś pewna, że chcesz zachować buty.

Jeżeli nie jest możliwa wymiana produktu na inny rozmiar, kolor lub inny artykuł, jesteśmy w stanie pomóc, poprzez zapewnienie sprawnego zwrotu i pełny zwrot poniesionych kosztów zakupu, a następnie zapewnić pomoc przy składaniu nowego zamówienia na nowy produkt. Należy pamiętać, że podczas wymiany towarów dodatkowo ponoszone są koszty dostawy.

Aby dokonać zwrotu i odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz zwrotu.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Zwrotu. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Zwrotu z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie zwrotu napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj zwracanego towaru,
 • numer konta bankowego (jeżeli było płacone przelewem)

WYMIANA
Robiąc zakupy w sklepie internetowym WomenShoes masz prawo wymienić zakupiony produkt na inny w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 14-dniowy termin do wymiany produktu rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu przez firmę kurierską (obcięcia produktu w posiadanie). Zanim zdecydujesz się na wymianę, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i rezerwacji produktu na który będzie robiona wymiana.

Aby dokonać wymiany produktu, należy wypełnić formularz wymiany

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Wymiany. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu wymiany z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do zwracanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie wymiany napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji i dostawy,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie wymiany,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • dane zwracanego towaru,
 • dane towaru na który ma nastąpić wymiana,
 • informację czy zakup był z opcją darmowej wymiany,

POLITYKA CENOWA
Opłaty za płatności będą naliczane walucie PLN.

Żaden wystawiony kod promocyjny nie może być użyty do innego celu niż zawartego w warunkach użytkowania dostarczanych w momencie jego wydania. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani używane jako karta kredytowa.

Tworzymy politykę cenową, która ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw INDIGOgroup, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ceny w poszczególnych sklepach. Dlatego też, nie jest możliwe, aby dochodzić wyrównania cen detalicznych.

ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA DOKONANIA PŁATNOŚCI
Gdy zamówienie zostanie złożone, otrzymasz e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie realizacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do momentu potwierdzenia płatności lub wysyłki oraz z powodu braku dostępności towaru na magazynie. Jeśli zamówienie zostało przyjęte i nie jest anulowane, otrzymasz potwierdzenie wysłania swoich towarów. W przypadku zamówień produktów na zamówienie, towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są dostępne do wysyłki z naszego Centrum Dystrybucji, jednak może się okazać, że niektóre produkty są dostępne tylko na zamówienie, co oznacza, że czekamy na dostawę do naszego magazynu lub produkt będzie sprowadzony specjalnie pod konkretne zamówienie klienta. W zamówieniach produktów dostępnych na zamówienie, dokonujemy płatności z góry na rzecz INDIGOgroup.

Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Treści prezentowane na tej stronie są dostarczane “tak jak jest”. WomenShoes nie daje żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, składania jakichkolwiek oświadczeń w tym bez ograniczeń, że treść na tej stronie zawarte są kompletne lub dokładne i aktualne. WomenShoes zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie internetowej według własnego uznania i bez powiadomienia, w celu dostosowania zmiany.

WomenShoes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę wartości firmy, utratę reputacji, utratę lub uszkodzenie danych, wszelkiego rodzaju specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody), czy wynikające z korzystania lub opóźnienia lub niemożności korzystania z tej witryny lub jej zawartości, w wyniku zaistnienia czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób z wyjątkiem przypadku oszustwa, śmierci lub obrażenia ciała spowodowanego przez zaniedbanie WomenShoes.

WomenShoes nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza jego kontrolą, ani za straty wynikające z takiego zdarzenia.

Korzystając z witryny zgadzasz się, że INDIGOgroup może wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu ochrony przed oszustwami w informacji kredytowej lub instytucjom które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Od czasu do czasu INDIGOgroup może się zmienić lub modyfikować warunki prawne. Wszelkie zmiany tych terminów prawnych będą publikowane na tej stronie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie warunków uważa się za dorozumianą zgodę na ich akceptację, ale nie stosuje się ich do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację zmodyfikowanych warunków prawnych, należy zaprzestać korzystania z tej witryny.

ZARZĄDZANIE PRAWNE
Warunki te podlegają jurysdykcji i interpretacji sądów w Polsce. Sądy w Polsce są właściwe do negocjowania sporów w związku z tymi warunkami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INDIGO group, jako właściciel kilku nazw domen zawierających znaki towarowe WomenShoes, w tym, nie tylko ograniczone do adresu www.women-shoes.eu z uwzględnieniem wszystkich subdomen, (zwane dalej  jako ?Serwis?), używa Serwisu nie tylko do informowania o swoich produktach i informacjach firmowych, ale również do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas odwiedzania strony, niezbędnych do realizacji usług i funkcjonalności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego kto odwiedza witrynę, przegląda i korzysta z jej usług i funkcjonalności. Odwiedzając i korzystając z Serwisu akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w Polityce Prywatności.

INDIGO group szanuje Twoją prywatność i rozumie znaczenie ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie prywatności, identyfikuje i opisuje rodzaje danych osobowych jakie mogą być zbierane od Ciebie kiedy odwiedzasz strony, jak wykorzystywane są te informacje gdy są przekazywane osobom trzecim i jak chronić te informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma INDIGO group jest zarejestrowana w Polsce pod numerem CEIDG 03185783, NIP PL8271245947 której siedziba znajduje się w Polsce, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz.

JAKIE DANE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY

1. Informacje, które zbieramy o Tobie:

 • kiedy zapisujesz się do naszego newslettera lub aktualizacji;
 • kiedy bierzesz udział w konkursach i losowaniach nagród;
 • kiedy rejestrujesz się w Serwisie, telefonicznie lub e-mailem lub podajesz dane osobowe, które wypełniasz lub które wypełniamy na twoją prośbę w sklepie za pośrednictwem karty sklepu;
 • kiedy składasz zamówienie na naszej stronie internetowej;
 • jeśli poprosisz nas o pozostanie w kontakcie z tobą;
 • jeśli poprosisz nas o otrzymywanie spersonalizowanych treści online, takich jak reklamy ukierunkowane;
 • jeśli wypełnisz ankietę lub prześlesz nam opinię o naszych produktach, stronach internetowych lub sklepach; lub
 • jeśli kontaktujesz się z nami lub korespondujesz z nami (na przykład telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób), aby uzyskać więcej informacji na temat produktu lub usług opieki posprzedażnej i wsparcia, zgłosić problem ze stroną internetową lub produktem lub z jakiegokolwiek innego powodu .

Dane osobowe, które nam przekazujesz, mogą zawierać imię i nazwisko, tytuł, płeć, datę urodzenia (dzień i miesiąc), adres e-mail, numer telefonu, adres, dane finansowe (takie jak dane karty kredytowej lub debetowej), a także adres wysyłki, adres rozliczeniowy i wszelkie inne informacje, które są niezbędne dla nas.

2. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł na Twój temat

Ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi, na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatności i dostaw, sieci reklamowych, dostawców usług analitycznych i dostawców informacji wyszukiwania. Jeśli otrzymamy informacje o Tobie, zawsze będziemy szukać zapewnienia, że ??są dostarczane zgodnie z przepisami o ochronie danych i że są one dla Ciebie przejrzyste, że mogą być udostępniane. Możemy wykorzystać te informacje, aby zaktualizować nasze dane o Tobie, aby zachować ich dokładność.

3. Dlaczego zbieramy dane

INDIGO group może wykorzystywać powyższe dane osobowe przechowywane na Twój temat w następujących celach (cele, dla których potrzebujemy Twojej zgody są oznaczone *):

 • do wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych między Tobą a nami oraz do dostarczania informacji, produktów i usług, o które prosisz, tj. Do przetwarzania i realizacji zamówień oraz do przetwarzania płatności;
 • aby przypomnieć o produktach, które umieściłeś w koszyku na stronie internetowej, ale nie kupiłeś *;
 • aby pomóc nam zidentyfikować Ciebie i konto, które masz u nas;
 • do zarządzania i ulepszania Serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
 • dostosowywanie zawartości naszej witryny do twoich potrzeb i preferencji *;
 • zarządzać bezpieczeństwem Serwisu i danymi gromadzonymi za jego pośrednictwem;
 • do świadczenia innych usług wymaganych przez Ciebie, zgodnie z opisem, kiedy zbieramy dane;
 • w celu zapobiegania, wykrywania i badania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, naruszeń prawa i innych przypadków niewłaściwego korzystania z Serwisu oraz egzekwowania naszych ogólnych warunków i postanowień, które można znaleźć tutaj ;
 • aby odpowiedzieć na wszelkie zapytania, korespondencję, obawy lub skargi;
 • dla naszych wewnętrznych operacji, w tym analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i rozwiązywania problemów;
 • powiadomiania Ciebie o zmianach w jakimkolwiek elemencie Serwisu;
 • aby dostarczyć Ci informacje o innych oferowanych przez nas produktach i usługach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś. Skontaktujemy się z Tobą tylko za pośrednictwem wiadomości e-mail z takimi informacjami, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w tytule “Podstawa prawna przetwarzania” *;
 • mierzenie i zrozumienie skuteczności reklam, które dostarczamy Tobie i innym;
 • dostarczać Ci odpowiednie reklamy, na przykład biuletyny *; oraz
 • w celu przedstawienia sugestii i rekomendacji dotyczących innych produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować *.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe podczas automatycznego podejmowania decyzji i profilowania w celu zidentyfikowania informacji lub reklam, które mogą nam się spodobać, na przykład poprzez tworzenie profili indywidualnych lub grupowych *. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy również udostępnić Twoje dane członkom grupy INDIGO group i sklepom koncesyjnym w celach marketingowych *.

JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH?

W przypadku niektórych zastosowań danych osobowych (jak opisano powyżej) istnieje podstawa prawna na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych, abyśmy mogli używać takich danych osobowych bez Twojej zgody (te zastosowania nie są oznaczone *).

Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy jest to konieczne, abyśmy wykorzystali te informacje w celu zawarcia z tobą umowy lub podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem z tobą umowy, na przykład w celu przetworzenia zamówienia, zapewnienia opieki po usługi wsparcia dla Ciebie lub zarządzanie kontem online, które dostarczamy Tobie. Obejmuje również okoliczności (takie jak opisaliśmy poniżej), w których mamy uzasadniony powód do korzystania z Twoich danych, pod warunkiem, że podjęte zostaną odpowiednie działania w odniesieniu do Twoich praw i interesów:

 • aby zapewnić sprawną organizację naszej bazy danych i zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci mogą dokonywać zakupów w różnych częściach świata;
 • prowadzenie badań i analiz danych (w tym informacji o zakupie), ponieważ pomaga nam to lepiej zrozumieć naszych klientów, kim są i jak wchodzą w interakcję z Grupą INDIGO group;
 • w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa Witryny (na przykład w celach statystycznych, testowych i analitycznych, rozwiązywaniu problemów); oraz
 • aby upewnić się, że wiesz o jakichkolwiek zmianach w Witrynie lub warunkach niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku, gdy mamy podstawę prawną do wykorzystywania twoich informacji bez zgody (jak już opisaliśmy powyżej), niniejsza Polityka prywatności spełnia nasz obowiązek przetwarzania danych osobowych uczciwie i zgodnie z prawem oraz w sposób, jakiego możesz oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter naszej relacji z Tobą , poprzez odpowiednie powiadomienie i wyjaśnienie sposobu, w jaki będą wykorzystywane twoje dane osobowe.

W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na nasze wykorzystanie danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole zgody lub przekazując w inny sposób zgodę (na przykład za pomocą poczty elektronicznej, dostarczając nieobowiązkowe informacje, ustnie w sklepie lub na karcie sklepu), wyrażasz zgodę na naszą wykorzystanie tych danych osobowych do celów objętych konkretną udzieloną przez ciebie zgodą. Na przykład przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w celach marketingowych, jeśli uzyskamy na to Twoją zgodę.

NEWSLETTER

Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, istnieje duża szansa, że ??otrzymasz od nas e-maile.

Prześlemy Ci tylko e-maile, na które się zarejestrowałeś lub które dotyczą promocji i usług które udostępniliśmy.

Aby wysłać Ci e-maile, używamy imienia i adresu e-mail, który nam podałeś. Nasza witryna rejestruje również adres IP użyty podczas rejestracji w usłudze, aby zapobiec nadużyciom systemu.

Ta strona internetowa może wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem MailPoet sending service. Ta usługa pozwala nam śledzić otwarcia i kliknięcia naszych e-maili. Używamy tych informacji, aby ulepszyć zawartość naszych newsletterów.

Żadne inne informacje identyfikowalne nie są śledzone poza tym Serwisem, z wyjątkiem adresu e-mail. Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom spoza grupy INDIGO group, bez wyraźnej uprzedniej zgody, chyba że są one wymagane w kontakcie w imieniu INDIGO group.

KOMENTARZE

Kiedy odwiedzający Serwis zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, oraz adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

FORMULARZE KONTAKTOWE

Serwis zawiera szereg formularzy kontaktowych. Są to formularze zwrotu, reklamacji, wymiany, kontaktowy. Dane zbierane z formularzy są gromadzone i przetwarzane tylko do spełnienia Twojego żądania. Dane te nie są udostępniane firmom spoza grupy INDIGO group.

PLIKI COOKIES

Używamy określonych narzędzi, takich jak pliki cookie, do zbierania danych o Twojej wizycie na stronie internetowej, takich jak identyfikator urządzenia lub unikalny identyfikator, typ urządzenia, informacje o komputerze i połączeniu, statystyki dotyczące odsłon, ruchu do iz witryny, odnośnik URL, Internet Adres protokołu (“IP”) i standardowe informacje dziennika sieci.

Pliki cookie są rozpowszechniane przez serwery i nikt nie może uzyskać dostępu do informacji w nich zawartych. Informacje przechowywane w plikach cookie gromadzone są bezpośrednio i automatycznie przez Witrynę i przetwarzane w sposób zbiorczy i anonimowy.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję ?Pamiętaj mnie?, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

INDIGO group używa następujących rodzajów plików cookie:

 • ŚCIŚLE KONIECZNE PLIKI COOKIE: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci przeglądanie Serwisu. Bez tych plików cookie, usługi oferowane przez Serwis (takie jak korzystanie z torby na zakupy lub dostęp do historii zamówień) nie mogą być świadczone.
 • ANALITYCZNE PLIKI COOKIES: Te pliki cookie są używane do mierzenia i analizowania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Serwisu (na przykład ruchu w witrynie, całkowitej sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego, stron odwiedzanych najczęściej i stron, z których użytkownicy otrzymują komunikaty o błędach) w celu stałego ulepszania Serwisu. Wszystkie informacje zebrane przez te pliki cookie są w anonimowej formie (nawet jeśli zostały przekazane stronom trzecim) i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
 • FUNKCJONALNOŚĆ PLIKI COOKIE: Te pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, ale pozwalają Serwisowi na zapamiętanie wyborów i / lub preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) w celu zaoferowania ci zaawansowanych, uproszczone i spersonalizowane funkcje.
 • WYKORZYSTANIE I REKLAMOWANIE PLIKÓW COOKIE: Pliki cookie służące do kierowania i reklamowania mogą być wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich interesów. Te pliki cookie mogą zbierać dość szczegółowe informacje na temat nawyków związanych z przeglądaniem za pośrednictwem witryny internetowej, takie jak produkty, które kliknąłeś lub umieściłeś w torbie na zakupy. Te pliki cookie pozwalają nam spersonalizować każdą bezpośrednią komunikację marketingową (np. E-mail) lub ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy lub pomóc nam zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Mogą również umożliwić nam (lub innym serwisom reklamowym, z którymi współpracujemy) śledzenie działań użytkowników online w czasie i na różnych stronach internetowych lub platformach w celu pomiaru statystyk naszych działań marketingowych, oraz do dostarczania reklam elektronicznych, które mogą być bardziej odpowiednie dla indywidualnych konsumentów i które poprawią ogólne wrażenia konsumentów. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały “nie śledzić” przeglądarki ani inne mechanizmy, które zapewniają metodę rezygnacji z gromadzenia informacji w sieciach stron internetowych i usług online, w których uczestniczymy. Jeśli zrobimy to w przyszłości, opiszemy, jak to robimy w niniejszej Polityce prywatności.
 • COOKIES STRON TRZECICH I DOSTĘP DO MEDIÓW SPOŁECZNYCH: Należy pamiętać, że jeśli udostępniasz treści z Serwisu za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich (np. Witryn sieci społecznościowych), możesz otrzymywać pliki cookie z tych witryn. Dzieje się tak, gdy użytkownik loguje się do naszego Serwisu przy użyciu informacji z profilu w mediach społecznościowych. Twoja aktywność w naszym Serwisie staje się następnie przedmiotem polityki prywatności innych stron / serwisów społecznościowych. INDIGO group nie kontroluje ustawień takich plików cookie i zachęca do odnoszenia się do witryn odpowiednich dostawców mediów społecznościowych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich plików cookie i sposobu zarządzania nimi. Powinieneś również przyjrzeć się polityce prywatności tych stron i temu, jak radzą sobie z informacjami, do których uzyskują dostęp w wyniku Twojej decyzji o zalogowaniu się do naszej witryny przy użyciu informacji z Twojego profilu społecznościowego.

OSADZONE TREŚCI INNYCH WITRYN

Artykuły w tym Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z KIM DZIELIMY SIE DANYMI

Dla zapewnienia poprawności działania Serwisu oraz świadczenia usług Twoje dane mogą zostać udostępnione następujacym podmiotom:

 • Przelewy 24.pl w celu realizacji płatności On-line. Przekazywane dane; imię, nazwisko, dane adresowe, email, numer telefonu, numer karty kredytowej, wartość i numer zamówienia. Dane te są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj, oraz regulaminem
 • DPD group w celu realizacji dostawy produktów. Przekazywane dane; imię, nazwisko, dane adresowe, email, numer telefonu, wartość i numer zamówienia. Dane te są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj
 • Domeny.pl w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Dane te są przechowywanie i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Jeżeli jesteś użytkownikiem który zarejestrował się na naszej stronie internetowej, przechowujemy Twoje informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje. dane te są przechowywane przez czas nieokreślony.

Jeżeli jesteś użytkownikiem który dokonał zakupu bez rejestracji, Twoje dane są przeważane tylko na potrzeby realizacji zamówienia a następnie zarchiwizowane w naszej bazie danych przez czas nieokreślony na potrzeby dokumentacji historii zamówień.

Jeżeli jesteś użytkownikiem, który użył formularza kontaktowego, Twoje dane są przetwarzane tylko w celu i na czas prowadzenia korespondencji. Dane te nie są później przetwarzanie, jednak ich archiwizacja jest  dokonywana w programie do obsługi poczty w celu zachowania historii korespondencji. Dane te są przechowywane przez okres 2 lat.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Dostęp. Masz prawo dostępu do danych, które posiadamy o Tobie. Będziemy potrzebować udowodnienia Twojej tożsamości, zanim udostępnimy Ci dane osobowe.
 • Naprawienie lub usunięcie. Masz prawo poprosić o poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (chyba że mamy prawne prawo lub obowiązek ich zachowania).
 • Ograniczenie. Masz prawo ograniczyć wykorzystywanie Twoich danych osobowych, jeśli dane są niedokładne, nasze wykorzystanie informacji jest niezgodne z prawem lub jeśli nie musimy już używać tych danych do celów, dla których je przechowujemy.
 • Zmiana preferencji. Możesz zmienić preferencje przetwarzania danych w dowolnym momencie. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, ale zmieniłeś zdanie, możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych poniżej lub klikając link “anuluj subskrypcję” w otrzymanej korespondencji.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych automatycznych procesów decyzyjnych lub ich dokładności, daj nam znać lub, aby zmienić swoje preferencje, patrz wyżej.
 • Przenoszenie danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych, które posiadamy na jego temat, w ustrukturyzowanzym, elektronicznym formacie oraz do przesyłania takich danych do innego administratora danych, w przypadku gdy są to (a) dane osobowe, które nam przekazaliście oraz (b) jeśli przetwarzają te dane na podstawie Twojej zgody (takiej jak informacje o preferencjach marketingowych) lub w celu zawarcia z tobą umowy (np. do zarządzania Twoim kontem internetowym).
 • Skargi. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony, masz prawo złożyć skargę do Biura Rzecznika Informacji.

Aby skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, napisz do nas na adres: WomenShoes, ul. Kościelna 44, 89-200 Sieradz lub wyślij e-mail na adres: bok@women-shoes.eu.

Jeśli poprosisz nas, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane osobowe w określony sposób lub usunęli Twoje dane osobowe, a tego rodzaju przetwarzanie lub informacje są potrzebne, aby ułatwić korzystanie z Witryny lub jest wymagane, aby umożliwić nam świadczenie usług (takich jak jak zarządzać swoim kontem internetowym), możesz nie móc korzystać z Witryny lub usługi tak jak wcześniej.

Nie obejmuje to Twojego prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, które może być wykonywane w dowolnym momencie bez ograniczeń. Odczekaj co najmniej 3 dni robocze, aby Twoja prośba mogła zostać zrealizowana.

Wymienione powyżej prawa nie obejmują danych nieosobowych .

Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

Wszelkie przekazywane dane są szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa SSL.


Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 25 maja 2018 roku.

REKLAMACJA

[contact-form-7 id=”6022″]

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz znajdujący się obok.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Reklamacyjnym z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do reklamowanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • Twoje żądanie,

Przygotowanie produktu do wysyłki
Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:
WomenShoes, ul. Poranna 27/12, 53-026 Wrocław
Telefon dla kuriera: 605 245 538

Rozpatrywanie reklamacji
Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

ZWROT

[contact-form-7 id=”6029″]

Robiąc zakupy w sklepie internetowym WomenShoes masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu przez firmę kurierską (obcięcia produktu w posiadanie).

Aby dokonać zwrotu i odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz znajdujący się obok.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Zwrotu. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Zwrotu z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie zwrotu napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj zwracanego towaru,
 • numer konta bankowego (jeżeli było płacone przelewem)

Przygotowanie produktu do wysyłki
Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:
WomenShoes, ul. Poranna 27/12, 53-026 Wrocław
Telefon dla kuriera: 605 245 538
NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM

Koszt zwrotu produktów, ponosi zwracający. (chyba, że korzystamy z darmowego zwrotu).

Jeżeli przy zakupie wybrana została opcja darmowego zwrotu, to po otrzymaniu wypełnionego Formularza Zwrotu, zamówimy dla Ciebie kuriera, który stawi się po odbiór przesyłki we wskazanym dniu. Kurier będzie miał ze sobą przygotowaną etykietę adresową i potwierdzi nadanie przesyłki.

Zwrot należności za zwracany produkt
Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany produkt. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona zgoda na inny sposób zwrotu.

WYMIANA

[contact-form-7 id=”6025″]

Robiąc zakupy w sklepie internetowym WomenShoes masz prawo wymienić zakupiony produkt na inny w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 14-dniowy termin do wymiany produktu rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu przez firmę kurierską (obcięcia produktu w posiadanie).

Zanim zdecydujesz się na wymianę, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i rezerwacji produktu na który będzie robiona wymiana. W przypadku większej ilości wymienianych produktów, należny wypełnić oddzielne formularze dla każdego z wymienianych produktów.

Aby dokonać wymiany produktu, należy wypełnić formularz znajdujący się obok.

Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail z Formularzem Wymiany. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu wymiany z kopią do WomenShoes.
Wydrukuj ten mail i dołącz do zwracanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do zwracanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twój zwrot.

Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie wymiany napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji i dostawy,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie wymiany,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • dane zwracanego towaru,
 • dane towaru na który ma nastąpić wymiana,
 • informację czy zakup był z opcją darmowej wymiany,

Przygotowanie produktu do wysyłki
Zwracany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Prosimy o nieoklejanie bezpośrednio oryginalnego pudełka taśmą klejącą. Pudełko jest traktowane jako część produktu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający.

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:
WomenShoes, ul. Poranna 27/12, 53-026 Wrocław
Telefon dla kuriera: 605 245 538

Koszt wymiany produktów, ponosi wymieniający. (chyba, że korzystamy z darmowej wymiany).

Jeżeli przy zakupie wybrana została opcja darmowej wymiany, to po otrzymaniu wypełnionego Formularza Wymiany, zamówimy dla Ciebie kuriera, który stawi się po odbiór przesyłki we wskazanym dniu. Kurier będzie miał ze sobą przygotowaną etykietę adresową i potwierdzi nadanie przesyłki.

Jak szybko otrzymasz wymieniany produkt
Wymiany produktu dokonamy niezwłocznie, jak tylko otrzymany zwracany produkt. Wysyłka nowego produktu następuję najczęściej następnego dnia roboczego.

Jeżeli produkt na który chcesz dokonać wymianę, jest chwilowo niedostępny a nie zrobiona była wcześniejsza rezerwacja, poinformujemy Ciebie o orientacyjnym terminie dostawy.

Rozliczenia finansowe związane z kosztami przesyłki oraz ewentualne różnice w wartości wymiennych produktów będą rozliczane w formie przelewowej lub pobraniowej. Informacja o wysokości dopłat lub nadpłat będzie przekazywana e-mailowo, wraz z niezbędnymi danymi do dokonania rozliczenia.